All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:

ODBORNOSŤ

U nás riešime Váš problém individuálne, izolovane a na základe našich najlepších vedomostí! Je veľmi dôležité, že dohody považované za obchodné tajomstvo musí dôkladne poznať aj správca pohľadávok, aby každý prípad mohol riešiť efektívne.

LEGITIMITA

Počas výkonu našej práce dbáme na komplexné a prísne dodržiavanie zákonu o ochrane osobných údajov. Každý náš kolega prichádza do styku len s údajmi, ktoré má v riešení za daný deň a ktoré sú výlučne v jeho pôsobnosti.

EFEKTIVITA

Dobre organizovaný tím a správne informačno-technologické prostredie zabezpečujú, aby naša práca bola za každých podmienok čo najefektívnejšia. Považujeme za dôležité kontakt s našimi Klientmi na dennej báze a neustálu analýzu na vyhodnotenie procesov.

NAŠE SLUŽBY

Okruh našich služieb sme vytvorili s prihliadaním na aktuálne trendy v hospodárstve a v nich vzniknuté problémy. Ponúkame Vám nasledovné služby:

Depositphotos_44161367_S

TELEFONICKÉ
VYMÁHANIE

Naši kolegovia v inkasnom oddelení vykonávajú a prijímajú telefonické volania na základe potrieb mandantov a podľa flexibilne vytvorenej telefonickej stratégie. V každom jednom prípade kontaktujú klienta (dlžník, spoludlžník, ručiteľ atď.) aspoň 10-12-krát. Jednajú s klientmi, uzatvárajú dohody o dlžobe, resp. zodpovedajú otázky týkajúce sa reklamácií. Pokladáme za dôležité priebežné preverovanie, čo je veľmi významná spätná väzba pre našu spoločnosť a taktiež pre našich zamestnancov. Počas riešenia prípadov sme v dennom kontakte s našimi mandantmi.

Depositphotos_12533146_S

OSOBNÁ
NÁVŠTEVA

V prípade, že telefonické kontaktovanie nevedie k riešeniu, je nepostrádateľná osobná návšteva. Naši kolegovia z daného regiónu, resp. sieť našich kvalifikovaných externých zamestnancov pokrýva celé Slovensko, a preto každého dlžníka, ktorý počas telefonického kontaktovania nevyriešil svoju dlžobu – nezávisle od dlžnej sumy – vyhľadáme aj osobne. Osobné návštevy realizujeme s prihliadaním na platné právne predpisy.

Depositphotos_23668151_S

NAVRÁTENIE PREDMETOV
FINANCOVANIA

Naša firma zabezpečí navrátenie predmetov (vozidlá, stroje, zariadenie, technológie
atď.), ktoré slúžia ako zabezpečenie pohľadávok. Zárukou našej úspešnosti pri tejto
službe je zapojenie siete našich návštevníkov, ktorých činnosť je prísne v medziach
príslušných právnych predpisov. Pomocou tejto siete zabezpečujeme obhliadku a
identifikáciu adries. Po úspešnej a legitímnej obhliadke odborný prístup našej firmy
zabezpečujú naši kolegovia so skúsenosťami z oblasti štátneho sektoru (bývalí
príslušníci polície, colnej správy atď.). Predmety po odobratí odovzdávame do 24
hodín na miesto určené našim Poverovateľom, resp. v prípade, že takéto miesto chýba,
naši zmluvný partneri zabezpečia uskladnenie v stráženom areáli.

Depositphotos_32753043_S

PRÁVNE
ZASTUPOVANIE

Pri maximálnom zohľadňovaní potrieb našich Poverovateľov dbáme na to, aby k presadeniu záujmov došlo v čo najkratšom čase a bez zbytočných, nákladných žalôb a právnych prieťahov. V prípade, že na to neexistuje možnosť, RETROAKTIV Slovakia a.s. na základe získaných informácií cez svoju advokátsku kanceláriu vykonáva aj vymáhanie právnou a súdnou cestou. Väčšina prípadov riešených týmto spôsobom sa realizuje pred exekučným alebo likvidačným konaním.

Proces Vymáhania

1

PREVENCIA

Vybudovanie vymáhacieho procesu, Prispôsobenie Pradenstvo, Používanie názvu firmy, Monitoring service

2

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK (MIMOSÚDNE VYMÁHANIE)

Telefonická výzva na úhradu, Platobné výzvy, Osobné návštevy, Klientsky servis

3

PRÁVNE VYMÁHANIE

Platobný rozkaz, Exekúcia, Likvidácia, Zastupovanie v prípade žalobných procesov

rokov skúseností

106

Spokojných Zákazníkov

174 tis.

Spravovaných Poverení

219 mil.

Eur Objem Spravovaných Pohľadávok

Referencie

Názory našich mandantov o našej spolupráci:

So spoločnosťou RETROAKTIV SLOVAKIA, a.s. sme začali spoluprácu v oblasti mandátnej správy pohľadávok. Spoločnosť vykonáva pre nás mimosúdne inkaso pohľadávok vzniknutých v oblasti celého portfólia poskytovaných služieb. Spoločnosťou RETROAKTIV SLOVAKIA, a.s. poskytované komplexné služby nám vyhovujú, s ich kvalitou sme spokojní. Využitie ich služieb odporúčame aj ich budúcim obchodným partnerom.

Na základe výsledkov inkasných procesov spoločnosti RETROAKTIV SLOVAKIA, a.s. sme sa rozhodli rozvinúť vzájomné vzťahy a predĺžiť vzájomnú spoluprácu na dobu neurčitú.

Profesionálny prístup zamestnancov, ktorí dôkladne pristupujú k riešeniu jednotlivých prípadov splnil všetky naše očakávania. Naše rozhodnutie spolupracovať so spoločnosťou RETROAKTIV SLOVAKIA, a.s. hodnotíme veľmi úspešne a odporúčame ju ako významného obchodného partnera aj iným spoločnostiam.

S mandátnou správou a vymáhaním pohľadávok zo strany spoločnosti RETROAKTIV SLOVAKIA, a.s. je OTP Banka veľmi spokojná. Vysoko oceňujeme profesionalitu, kvalitu práce a efektivitu vymáhania spoločnosti RETROAKTIV SLOVAKIA, a.s.

Spoločnosť pre nás zabezpečuje na základe mandátnej zmluvy komplexné činnosti smerujúce k vymoženiu pohľadávok. Úlohou inkasnej agentúry je zároveň zabezpečenie odobratia predmetov financovania v prípadoch predčasného ukončenia. Spoluprácu a kvalitu poskytovaných služieb hodnotíme veľmi kladne, a to najmä kvôli vysokej úspešnosti a flexibilite pri riešení jednotlivých prípadov. Takisto oceňujeme profesionálny prístup ku klientom, pričom je prvoradé zachovanie zmluvného vzťahu s nájomcom.

Oceňujeme prístup spoločnosti k riešeniu problémov vyplývajúcich z neuhradených pohľadávok hlavne z toho dôvodu, že jej prioritou je dosiahnutie peňažného plnenia. Zamestnanci spoločnosti pracujú rýchlo, pružne sa prispôsobujú vzniknutým situáciám a používajú aj vzhľadom na úspešnosť vymáhania, efektívne spôsoby a metódy v záujme dosiahnutia vyriešenia vzniknutých problémov. Profesionalita pri spracovaní prípadov, úroveň komunikácie a kvalifikovaný prístup k našim klientom splnila naše očakávania.

Pre podrobný zoznam našich referencií nás kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy sales@retroaktiv.sk.