All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:

PREDSTAVENIE INKASNEJ SPOLOČNOSTI

PREDSTAVENIE INKASNEJ SPOLOČNOSTI RETROAKTIV SLOVAKIA A.S.

RETROAKTIV Slovakia a.s. je spoločnosť zaoberajúca sa správou pohľadávok a inkasom peňažných pohľadávok, ktorá bola založená členmi s dlhoročnými odbornými skúsenosťami s cieľom, aby pohľadávky mandantov boli vyriešené efektívne a v čo najkratšom čase.
Naše služby – s prihliadaním na zákon o ochrane osobných údajov a zákonných predpisov – môže využívať každá fyzická a právnická osoba (firmy, banky, iné finančné, resp. hospodárske spoločnosti). V okruhu našej pôsobnosti vieme plniť aj individuálne požiadavky našich zákazníkov.

Našou obchodnou filozofiou je neustály rozvoj, čo neznamená rast za každých podmienok, ale priebežné a neustále prispôsobovanie sa systémom podmienok v závislosti od mandantov a hospodárskej situácii.

U nás je čas vymedzený na vyriešenie problému dlhší, očakávaná úroveň vyššia, výsledky lepšie a naši ľudia sú zdatnejší. Naše zásady fungovania sú čisté a jednoduché, prvoradým je záujem zákazníka, zisk našej firmy prichádza na rad až potom!

NÁŠMU ODBORNÉMU TÍMU MÔŽETE DÔVEROVAŤ!

RETROAKTIV Slovakia a.s. vznikla v roku 2005. Úspešné fungovanie našej spoločnosti zabezpečuje jej vedenie spolu s ich odbornými skúsenosťami. Manažment našej spoločnosti sa skladá z odborníkov s diplomami, ktorí priebežne sledujú tie aspekty, ktoré sú nevyhnutne dôležité pre úspešné fungovanie.
Správny chod firmy podoruje špeciálny know-how a informačný systém. Uplatňovanie pohľadávok zabezpečujeme pre našich mandantov s prihliadaním na prísne dodržiavanie všetkých právnych predpisov.

Prečo Si Vybrať

  • Pretože ako externá, tretia strana, vie RETROAKTIV SLOVAKIA a.s. účinnejšie inkasovať Vaše pohľadávky,
  • pretože inkaso pohľadávok si oproti súdnemu konaniu vyžaduje podstatne kratší čas na dosiahnutie pozitívneho výsledku,
  • pretože obchodné, workout a právne bremeno sa prenesie na nás,
  • pretože na províziu máme nárok iba z úspešne vymožených pohľadávok, jej výška závisí od veku a typu pohľadávky,
  • pretože ako spoločnosť špecializujúca sa na inkaso pohľadávok vieme sústrediť všetku energiu a odborné vedomosti na inkaso Vašej pohľadávky.

ETICKÝ KÓDEX

Od každého zamestnanca vyžadujeme dodržiavanie nasledovných etických noriem:

1, Vykonávať svoju prácu vždy v rámci zákonných pravidiel, rešpektovať osobnostné práva našich klientov.

2, Neprekročiť nikdy, žiadnym spôsobom a za žiadnych okolností zákonné možnosti a právne predpisy, vyhýbať sa už len náznaku takýchto situácií.

3, Snažiť sa svojou prácou posilniť dobré meno našich partnerov a takisto aj dobré meno našej spoločnosti.

4, Zaobchádzať so všetkými údajmi, ku ktorým sa dostaneme počas svojej činnosti, s najväčšou diskrétnosťou.

5, Veriť, že rozvážna a pokojná intonácia nám zaručuje účinnosť a úspešnosť.

6, Vedieť dôkladnou starostlivosťou ušetriť čas a množstvo finančných prostriedkov.

7, Zaručiť školeniami a vzdelávaním našich zamestnancov dosiahnutie vytýčeného cieľa a úspechu.